csende

telefon

Naše společnost

poskytuje a zajišťuje služby v oblasti přepravy, logistiky volně ložených potravin a krmiv na nejvyšší úrovni. Obchoduje s nerostnými surovinami po celém světě, především s uhlím a železem. Kavárna, kterou společnost provozuje, je službou společnosti, kdy každý je vítán a bude mu nabídnuta nejvyšší kvalita nejen kávy. Služba zákazníkovi na nejvyšší úrovni je naším cílem a posláním. Ta vždy musí být službou seriózní. Toto bychom nedosáhli, kdybychom neměli nejlepší personál.

Naplňováním této politiky upevňujeme v podvědomí zákazníků i ostatních partnerů spojení obchodního jména společnosti Alfa Bravo, spol. s r.o. s profesionalitou, vysokou kvalitou a bezpečností všech poskytovaných služeb a odpovědným přístupem k životnímu prostředí.

Pro naplnění výše uvedené Politiky je v naší společnosti zaveden, udržován, dokumentován, trvale vyvíjen a zlepšován systém jakosti. To vše se děje pod vedením jednatele a majitele společnosti Alfa Bravo, spol. s r.o. v jedné osobě.

Naši zákazníci

se vždy mohou spolehnout na nás, náš servis.  Profesionalita, etika jednání je základním pilířem pro jednání s našimi zákazníky. Preferujeme oboustranně otevřenou komunikaci a spolupráci.

consulting

Naši dodavatelé

vybíráme ty nejlepší z daných oborů. Tímto potvrzujeme svým zákazníkům předpoklady pro poskytování kvalitních služeb.

analitics

Naše služby

jsou efektivně řízeny a neustále zlepšovány. Potřeby našich zákazníků, stejně jako myšlenky a podněty našich zaměstnanců, jsou předpokladem zvyšování jejich úrovně.

support

Naši zaměstnanci

Našim zaměstnancům zabezpečujeme profesní i osobnostní rozvoj, který přispívá k posílení významu problematiky kvality služeb, ochrany životního prostředí a prevence nehod.

sales